Kontakt med andre

Kurskompaniet har hatt mange innom som har deltatt på kurs i Lightning Process de siste årene. Både deltagere og ledsagere ønsker å spre ryktet om at det er håp for flere. Kurskompaniet har navn og kontaktinformasjon til flere som ønsker å bidra med kunnskap. De har sin historie og sine erfaringer og det kan være…

Flere LP-kurs i løpet av våren

Kurskalenderen er nå oppdatert med nye datoer for kurs i Lightning Process (LP-kurs). Kursdatoene er satt opp over ulike dager i uken, slik at det blir flere valgmuligheter for den enkelte. Uke 9: 25. – 27. februar Uke 11: 14. – 16. mars Uke 14: 3.-5.april Uke 17/18: 27.april – 29.april Uke 22: 28.-30.mai Uke 25: 17.-19.juni

Energieffektivisering

Energi er et viktig gode for folk flest. Vi trenger energi til å varme opp husene våre og til annet strømforbruk. Politikerne liker å flagge energiøkonomisk politikk og det diskuteres stadig om hva som er de beste løsningene. Hva vil være best akkurat idag og hva vil være best for framtiden? I Store Norske Leksikon…