Flere LP-kurs i løpet av våren

Kurskalenderen er nå oppdatert med nye datoer for kurs i Lightning Process (LP-kurs). Kursdatoene er satt opp over ulike dager i uken, slik at det blir flere valgmuligheter for den enkelte. Uke 9: 25. – 27. februar Uke 11: 14. – 16. mars Uke 14: 3.-5.april Uke 17/18: 27.april – 29.april Uke 22: 28.-30.mai Uke 25: 17.-19.juni