Har du sluttet å tegne?

Hva er det som skjer dersom du ber en voksen person om å tegne et menneske? Dersom dette spørsmålet ble stilt til en person som ikke driver mye med tegning til vanlig, ville det sannsynligvis ført til en real barnetegning. Visste du at de fleste av oss slutter å tegne rundt 10-12 årsalderen? Det viser […]