Det er nå satt opp en oppdatert kursplan for kurset Lightning Process