Hva skjer når vi bruker ordliste på mobilen når vi skriver sms? Da kommer den med forslag om hva den tror du vil komme til å skrive. Hensikten med dette er å gjøre skrivingen mer effektiv. Mobilen “husker” hvilke ord du har brukt mye og tror det er de mest brukte ordene du vil bruke igjen. Dersom du skal skrive et helt nytt ord, må du bevisst velge å trykke på dette ordet for å få mobilen til å bruke dette ordet.

Hjernen vår er på mange måter lik. Den tror den vet hvordan vi vil ha det. Den baserer dette på erfaring. Har du vært mye glad, vil det være lett å velge glad igjen. Den tror det er det du vil. På samme måte vil den lett tro at du ønsker å være bekymret dersom du ofte har vært bekymret før. Dersom du bevisst ønsker en annen følelse enn den du har brukt mest i det siste, er det viktig å trene mer på den følelsen du vil ha mer av. Da vil hjernen lagre de nye koblingene og etter hvert velge den som har vært mest brukt.

Dette kalles nevroplastisitet og handler om hjernens evne til å endre seg når den blir brukt.

Denne korte og enkle filmen beskriver dette på en genial måte: