Oppfølging

Oppfølging etter kurset i Lightning Process vil være en viktig del av opplæringen. Oppfølgingen vil foregå etter følgende plan:

Samtale med kursinstruktør pr telefon eller ved oppmøte etter:

  • 2 uker
  • 6 uker
  • 3 måneder
  • 6 måneder

I tillegg blir alle oppfordret til å ta kontakt utenom disse avtalene dersom det skulle være spesielle behov. Dette er inkludert i kurspakken i 6 måneder etter kursstart.

Dersom man trenger mer oppfølging utover dette, vil det være mulig å observere et nytt kurs, delta på et oppfølgingskurs eller kjøpe seg veiledningstimer. Vil vil alltid være glad for at du ber om hjelp dersom du skulle trenge det.