Januar er her med sin helt spesielle følelse av å være ny. Mange er sikkert godt i gang med et nytt semester. Mange har planer og konkrete mål for det nye året, mens andre har konkludert med at de er fornøyd med det livet de lever. Atter andre har kanskje allerede droppet ut av målene sine og er godt i gang med å rettferdiggjøre sine valg om å la være. Da kan det være godt av å nynne med Alf Prøysen: Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står. Da jeg hørte bakgrunnen til denne sangen, fikk den en ny og god betydning for meg. Sangen ble til ved dødsleiet til Alf sin mor. Det var viktig for henne å formidle at det alltid kommer nye sjanser, nye dager og nye muligheter.
 åpent lås
En mann jeg hadde som kursdeltager, fortalte meg om en opplevelse flere år tilbake. Han hadde selv fått hjerneblødning og lå innlagt på sykehuset med delvis lammelse i den ene siden av kroppen. Hans eldre far hadde alltid vært en noe stille mann. Han uttalte seg ikke høyt om så mye og han gav sjelden råd til sine barn. Denne gangen tok faren direkte kontakt med sin sønn. Han hadde en klar beskjed til sønnen sin, som hadde mange måneder med opptrening foran seg. «Min sønn, husk at verden er dynamisk». Det var det han hadde på hjertet. Verden er dynamisk., den er foranderlig. Det var viktig at sønnen forstod at det kom ti å bli bedre. Han måtte ikke tro at han kom til å forbli i sykesengen.
Det er lett å komme inn i fastlåste mønster og måter å være på. Jeg blir alltid sånn når… Jeg får aldri til å ….
Jeg kan ikke klare det…. Jeg orker ikke det og det… Det kommer til å bli veldig vanskelig…. Dette blir alt
for mye for meg… Jeg er ikke en sånn som…
For mange ender det ofte med at de ikke får gjort noe av det de egentlig vil og atter andre oppdager aldri hva de kan og hvor godt de kan ha det fordi de aldri har åpnet opp for muligheten. Hvordan vil det da være å bli minnet på at verden er dynamisk. Den er foranderlig. Akkurat som denne faren ville at sønnen skulle vite at det kom til å bli bra, du skal ikke ha det sånn for alltid. Begynn i dag!! Øvelse gjør mester!!goal
Har du oppdaget dine fastlåste tilstander? Jeg visste ikke hvor fastlåst jeg egentlig var da jeg var syk. Når folk foreslo ting for meg, tenkte jeg fort at de ikke forstår hva det går i. De skjønner meg ikke,de skjønner ikke hva min lidelse er… Heldigvis ble jeg vekket av en historie om forandring. Da åpnet det seg en strime av lys. Hvis Frode kan, så kan jeg også! Dermed oppdaget jeg at verden var dynamisk.  Jeg oppdaget at hjernen min var dynamisk. Nervecellene mine er dynamiske. I medisinsk sammenheng kalles dette nevroplastisitet. Definisjonen på ordet dynamisk i det store norske leksikon er følgende:
Dynamisk har karakter av bevegelse (motsatt: statisk); som har bevegende kraft eller virkning; (om person)   energisk, kraftig og virksom.
panorama3bmidnattsol
Hva nå, mine venner? Rundt ettårsalderen er det mange barn som øver på å lære seg å gå. De har en egen indre driv til å prøve igjen og igjen. De øver i ulikt tempo, men de øver. De ramler mange ganger og får en del blåveiser, men de prøver igjen og igjen. Har du noen gang møtt en baby som gav opp? HAr du hørt en baby si: Nei, det der er ikke noe for meg. Jeg har prøvd og jeg fikk det ikke til…?
Kan det vakreste ved livet nettopp være at vi er i endring? Akkurat som årstidene endrer seg kan vi gi oss lov til å være underveis?
Den vakreste dynamikk?
Med ønske om et fantastisk og feiltastisk 2015!