Foredrag

Ingvild Harila Feed har mange års erfaring som foredragsholder i bedrifter, lag og ulike forsamlinger. Med glimt i øyet, enkle mindtricks, fagkunnskap og sterke personlige historier blir dere utfordret til å ta noen nye, annerledes og bevisste valg. Her får du ekte engasjement med en jordnær, feiltastisk og optimistisk tilnærming.

Bli inspirert av  :

  • livsnære historier
  • selvregulering med enkle “mindtricks”
  • oppdage ubevisste tankemønster
  • samspillet mellom hjernen og kroppen
  • lær hvordan små valg kan gi store endringer

 

Tidsramme: 60-90 minutter

For pris: Ta kontakt på ingvild@ingvildfeed.no

Noen referanser:

Omega: «Det gav foredraget mye liv når hun fortalte sin personlige historie. Oppfordringen om å ta med 1 ting som traff meg var bra. Det var 3 ting som traff meg og som eg tar med meg. Det var ny tanke for meg at eg kan plassere meg sjølv på lista over dei 3 personene eg setter høgast i livet mitt. Eg har fått ny tru på at forandring er mulig. Og eg ser me har mykje å glede oss over i livet.»

Lundeneset Videregående Skole, Håvard Brekkå: Takk for en veldig fin samling! Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra både elever og foreldre.

FAU ved SKG leder i Stavanger, Karin R Spanne: “Jeg vil bare takke for foredraget du holdt igår kveld! Det var helt utrolig å høre på! Jeg mottok en rekke positive tilbakemeldinger på vei ut dørene! Du engasjerte og var særs profesjonell i fremførelse! Så tusen takk igjen!”

FAU – Jærtun: Korleis hjelpe barna til å ha det godt? Det var tema som samla storparten av heimane til foreldremøte på Jærtun. Kan vi påverke barns sjølvkjensle? Sjølvtillit har mange nok av, men svært mange slit med lav sjølvkjensla. Ingvild viser oss ein veg som viser at det er mogleg å påverke si eiga sjølvkjensle. Og med hennar inspirerande og personlege måte å forklare på, forsvant timen fort.

Rehabiliteringsseksjonen i Stavanger Kommune, Åse Meling“Rehabiliteringsseksjonen hadde en fantastisk opplevelse både vedrørende innhold i seminaret og Ingvild Harila Feed som stråler og er et så fantastisk eksempel på at det nytter. Det ga oss en vitamininnsprøytning både i form av ny energi og tankevekker vedrørende hva vi selv kan gjøre. Mange gikk fra kurset og rett hjem for å undersøke mer om temaet og mange sa at de fikk mye å tenke over etter seminaret. En fantastisk opplevelse.”

Statoil/Equinor:Det var et inspirerende foredrag av Ingvild Harila Feed. Vi lærte noe om betydningen av hvilket fokus vi velger å ha, og hva det har å si for det livet vi velger å leve! Vi lærte noen enkle øvelser som vi selv kunne gjøre for å fokusere på det positive. Det gjorde ekstra sterkt inntrykk når kursleder fortalte om sin egen sykdomsperiode, men som nå er helt frisk!”

Heli-One (Norway) Ståle Nedrebø: “Et meget bra foredrag fra Kurskompaniet (red. IngvildFeed) hvor man blir bevisstgjort kroppens og hjernens tilstander, teknikker for å tenke positivt og lystbetont for å bedre kunne møte dagliglivets utfordringer privat og på jobb, og på den måten i større grad kunne øke livskvaliteten.”