Det er nå satt opp flere LP kurs utover høsten og det blir
også gjennomført oppfølgingskurs med jevne mellomrom.
Velkommen innom til en gratis informasjonstime dersom det er ønskelig!
Sjekk kurskalenderen for mer informasjon!