Det blir satt opp 3 kurs i Lightning Process før sommerferien:

19.-21.mai

9.-11.juni

1.-3.juli

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Tlf: 95 16 13 12time for change