Skjema Lightning Process

 • MM slash DD slash YYYY
 • Før du blir tatt opp som deltaker til kurset, vil jeg kontakte deg via telefon for å stille deg noen spørsmål om din forståelse av Lightning Process og for å svare deg på eventuelle spørsmål. Etter en samtale med deg, vil vi vurdere om dette treningsprogrammet er riktig for deg på dette tidspunktet.
 • Personlig historie

 • Ditt Lightning Process-kurs

 • Tenk deg at du har funnet ut hvordan du kan løse utfordringene dine, hva vil du gjøre da?
  Det kan være begrenset plass på noen av kursene, og dermed ingen mulighet for å ha med ledsager, men snakk med treneren din om dette.
  Lightning Process er et treningsprogram, og det er ingen som krever at du skal dele personlig informasjon med resten av gruppen, men noen gjør det. Godtar du at du har taushetsplikt hvis noen på kurset deler personlig informasjon?
 • Kursavgiften for Lightning Process-treningen med Ingvild Feed er 19.000,- . Dette inkluderer kursmateriell og oppfølging i 6 mnd. Kursavgiften må betales før kursstart. Det blir sendt ut en egen faktura på dette. Den skal kun betales etter at du har blitt akseptert som kursdeltaker.
 • MM slash DD slash YYYY
  Hvis du er under 18 år, må du spørre foreldrene dine eller dine foresatte om å lese gjennom skjemaet og signere det, dersom de også er enige i vilkårene og betingelsene.
 • Vilkår og betingelser

  Betalingsvilkår
  Når du har betalt kursavgiften, kan den ikke refunderes dersom du bestemmer deg for å avbestille, eller ikke fullføre treningen. Jeg driver en liten treningsgruppe med begrensede plasser; hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og jeg allikevel kan gi plassen din til noen andre vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

  Avlysning av seminarer
  Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig for meg å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarer der det er hensiktsmessig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele seminaravgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato.

  Verken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av seminaravgiften ved avlysning av seminarer som beskrevet i avsnittet foran.

  Eiendomsrettigheter
  Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

  Merknad om opphavsrett
  Formålet med Lightning Process er å formidle kunnskap om tanker, følelser og adferd, og opplæring i mentale teknikker slik at du kan påvirke deg selv. Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

  Datavernpolicy
  Lightning Process instruktører er registrert i Information Commissioners Office(ICO) og all informasjon er i henhold til GPDR(The General Data Protection Regulations 2016/679). Du kan bestemme at ditt deltakerbevis registreres sammen med navnet ditt, bevisnummer og e-postadresse.

  Dette vil:
  • Sikre at det kan erstattes ved tap.
  • Hjelpe oss med vår forskning og statistikk.
  • Hjelpe oss til å kontrollere at du har blir tatt hånd om i henhold til de høye kravene det er å være instruktør i Lightning Process.
  I tillegg til registrering av dine opplysninger til det formålet som er beskrevet over, vil vi også gjerne kunne informere deg om relevant utvikling innen Lightning Process®. Dette er en tilleggstjeneste. Dine personopplysninger vil aldri bli overlatt til andre av noen som helst grunn.
  For å kunne utføre mer forskning på Lightning Process, vil vi gjerne kunne kontakte deg i regelmessige intervaller. Vi vil ikke bruke noen opplysninger som kan identifisere deg i noen statistikker vi utarbeider.
 • Når jeg har mottatt søknaden vil jeg ringe deg for å diskutere treningen med deg!