Skjema Lightning Process

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Før du blir tatt opp som deltaker til kurset, vil jeg kontakte deg via telefon for å stille deg noen spørsmål om din forståelse av Lightning Process og for å svare deg på eventuelle spørsmål. Du vil også få veiledning i forhold til hvordan du best kan forberede deg til kurset. Etter en samtale med deg, vil vi vurdere om dette treningsprogrammet er riktig for deg på dette tidspunktet.
 • Personlig historie

 • Grunnen til at jeg spør om din helsehistorie er at jeg må vite om du trenger ekstra hjelp og støtte utover det jeg, din Lightning Process-trener, kan gi deg. Jeg har ikke medisinsk bakgrunn.
 • Ditt Lightning Process-kurs

 • Tenk deg at du har funnet ut hvordan du kan ha det godt, og hvordan du kan løse problemene dine. Hva vil du gjøre med livet ditt da? Hvordan vil du ha det?
  Det kan være begrenset plass på noen av kursene, og dermed ingen mulighet for å ha med ledsager, men snakk med treneren din om dette. Ledsageren må fylle ut et eget ledsagerskjema for å delta.
  Lightning Process er et treningsprogram, ingen terapi, og det er ingen som krever at du skal dele personlig informasjon med resten av gruppen, men noen velger å gjøre det. Godtar du at du har taushetsplikt angående informasjon som andre i gruppen deler i løpet av treningen?
 • Kursavgiften for Lightning Process-treningen med Ingvild Feed er 17.500,-. Dette inkluderer kursmateriell og oppfølging i 6 mnd. Kursavgiften må betales før kursstart. Det blir sendt ut en egen faktura på dette. Den skal kun betales etter at du har blitt akseptert som kursdeltaker.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  Hvis du er under 18 år, må du spørre foreldrene dine eller dine foresatte om å lese gjennom skjemaet og signere det, dersom de også er enige i vilkårene og betingelsene.
 • Vilkår og betingelser

  Betalingsvilkår
  Når du har betalt kursavgiften, kan den ikke refunderes dersom du bestemmer deg for å avbestille, eller ikke fullføre treningen. Jeg driver en liten treningsgruppe med begrensede plasser; hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og jeg allikevel kan gi plassen din til noen andre vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

  Avlysning av seminarer
  Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig for meg å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarer der det er hensiktsmessig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele seminaravgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato.

  Verken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av seminaravgiften ved avlysning av seminarer som beskrevet i avsnittet foran.

  Eiendomsrettigheter
  Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

  Merknad om opphavsrett
  Formålet med Lightning Process er å bruke den til å løse ditt/dine personlige problem(er). Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

  Datavernpolicy
  Registeret til Lightning Process Practitioners er registrert ved Information Commissioners Office og all informasjon oppbevares i samsvar med datavernloven (Data Protection Act 1998). Du kan bestemme at ditt deltakerbevis registreres sammen med navnet ditt, bevisnummer og e-postadresse på hovedkontoret til Lightning Process.

  Dette vil:
  • Sikre at det kan erstattes ved tap.
  • Hjelpe oss med vår forskning og statistikk.
  • Hjelpe oss til å bidra til at du blir tatt hånd om på en førsteklasses måte som vi kan forvente fra medlemmer i vårt register.
  I tillegg til registrering av dine opplysninger til det formålet som er beskrevet over, vil vi også gjerne kunne informere deg om relevant utvikling innen Lightning Process® og de tilknyttede programmene. Dette er en tilleggstjeneste. Dine personopplysninger vil aldri bli overlatt til andre av noen som helst grunn.
  For å kunne utføre mer forskning på Lightning Process, vil vi gjerne kunne kontakte deg i regelmessige intervaller for å følge opp din fremgang. Vi vil ikke bruke noen opplysninger som kan identifisere deg i noen statistikker vi utarbeider.
 • Når jeg har mottatt søknaden vil jeg ringe deg for å diskutere treningen med deg!