Lightning Process

Lightning Process (LP)

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant. Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til legge inn nødvendig innsats.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

DAG 1:

 • Automatiske ubevisste tankemønstre.
 • Språkets betydning. Hvordan språket kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør.
 • Uoppmerksomhetsblindhet. Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det.
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg og regulere egen stressaktivering.
 • Indre dialog. Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv.

DAG 2:

 • Hjernens formbarhet og evne til læring.
 • Triggere. Hva reagerer du på?
 • Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror.
 • Sammenhengen mellom tanker og følelser.

DAG 3:

 • Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).
 • Automatiske reflekser kan gi emosjonelle og derav kroppslige utslag basert på klassisk betinging.

KURSET AVSLUTTES hver dag med trening på en metode der du lærer å stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne skal vi øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.

I ETTERKANT av Lightning Process vil du ha oppfølging i grupper eller individuelt.

Viktige spørsmål før kurs:

 1. Tror du at du kan påvirke deg selv?
 2. Er du klar for å ta ansvar for eget liv?
 3. Er du motivert for å lære deg noe nytt?

Praktisk informasjon:

Kurset gjennomføres aller helst i små grupper. Kursdagene varer ca 4 (maks 5) timer hver dag. 

Det er oppfølging i grupper eller individuelt etter 2 uker, 6 uker, 3 mnd og 6 mnd. 

Når søknaden er mottatt blir du oppringt for en samtale om kurset og din motivasjon for å delta. Dersom vi er enige i at kurset er lurt for deg å gjennomføre nå, får du plass på neste ledige kurs som passer.

Kursavgiften er kr 19.000. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og oppfølging i 6 måneder. Du kan også ha med deg en ledsager inkludert i prisen.

Kursene holdes som regel i Sandnes, men ta gjerne kontakt dersom du har andre ønsker. Kursene kan også holdes online.

Ta kontakt for spørsmål.

Kurskalender:

Med forbehold om endringer. Det er også mulig å komme med forslag til tidspunkt.

2024:

23.-25. januar

13.-15. mars

23.-25. april

11.-13. juni

Hvordan går du fram?

 1. Avtal en informasjonssamtale: Ring 95 16 13 12
 2.  Fyll ut og send inn søknadsskjemaet (følg link nedenfor)

 3.  Vi avtaler tidspunkt for en personlig prat.  Dette er for å bli enig om at kurset vil være nyttig for deg på nåværende tidspunkt. 
 4. Gjennomfører kurset.
 5. Oppfølging i kursets metode i 6 mnd etter kurset.

 

Oppfriskningskurs :

Dette er for de som har gjennomført kurs i Lightning Process hos meg, og som ønsker en kort repetisjon av de mest sentrale elementene og tid til å dele erfaringer med andre i en liten gruppe. Pris kr 1900,-. Send epost for påmelding til: ingvild@ingvildfeed.no

17. januar kl 1730-2030

17.april kl 1730-2030